Lesaanbod kinderen


Het is belangrijk dat het kind zich gelukkig voelt tijdens de lessen. Hetzelfde geldt voor kinderen die een instrument leren bespelen. De kinderen leren om doorzettingsvermogen te krijgen en niet direct op te geven bij een kleine teleurstelling. Het leerproces voltrekt zich spelenderwijs met ruimte voor creativiteit, zonder dat de nadruk altijd direct op de prestatie moet liggen. 

Algemene muzikale vorming (AMV)


Kinderen vanaf 4 jaar kunnen deelnemen aan algemene muzikale vorming. Vanuit het zingen worden op speelse wijze allerlei muzikale vaardigheden ontwikkeld. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van Orff instrumentjes, (af en toe een blokfluit) luisterapparatuur en aanschouwelijk leermateriaal. Die vaardigheden vormen een mooie basis op zich, maar zijn ook een goede voorbereiding op instumentale lessen. Deze lessen kunnen individueel (45 minuten) worden afgenomen en in groepjes van maximaal 4 kinderen (60 minuten).

Pianoles voor kinderen

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen individueel lessen volgen of met zijn tweeën.
“Alfreds  Basic  Piano Library.
Deze lesmethode wordt gebruikt als rode draad door de lessen heen en aangevuld met andere speelstukken, afgestemd op de interesse en mogelijkheden van iedere leerling.


Blokfluitles voor kinderen

Blokfluit is sinds enige tijd weer helemaal in, zowel bij kinderen als volwassenen. Het is een instrument dat je altijd bij je kunt hebben met vele mogelijkheden. Jonge leerlingen beginnen op een sopraanblokfluit. Dit i.v.m. de grootte van het instrument ten opzichte van de handen van de leerling. Later kan er ook begonnen worden met altblokfluit. Er kunnen individuele lessen worden gevolgd of met meerdere leerlingen naar keuze. De individuele lessen duren 30 of 45 minuten naar keuze en de gezamenlijke lessen duren 45 of 60 minuten naar keuze